«ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ – ΕΠΙΧΕΙΡΩ» – Βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης επιχειρήσεων του τριτογενούς τομέα

image-4-programmata-02

Πληροφορίες
Προγράμματος

Στόχος

Στόχος της Δράσης είναι η βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης εφαρμόζοντας τη στρατηγική για την ανακαίνιση του κτιρίου στον οικιακό και τον τριτογενή τομέα και τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης και της ανταγωνιστικότητας του βιομηχανικού τομέα.

Δικαιούχοι

Στο πλαίσιο της παρούσας Δράσης, επιλέξιμες είναι επιχειρήσεις των κλάδων εμπορίου, υπηρεσιών και τουρισμού, πλην των δραστηριοτήτων εκείνων που εξαιρούνται από το ΕΤΠΑ και τον Γενικό Απαλλακτικό Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 651/2014 της Επιτροπής.

Επιλέξιμες δαπάνες

Οι δικαιούχοι δύνανται να επιδοτηθούν τις παρακάτω δαπάνες:

-Ενεργειακή αναβάθμιση κτιριακών υποδομών (προμήθεια υλικών, δαπάνες τοποθέτησης)
-Παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας σε εγκαταστάσεις και εξοπλισμό παραγωγής (αντικατάσταση ενεργοβόρου εξοπλισμού παραγωγής ή/και προμήθεια νέου)
-Παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας σε εγκαταστάσεις διανομής ενέργειας και σε τελικούς ενεργειακούς καταναλωτές
-Εγκατάσταση συστημάτων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, όπως ηλιοθερμικά συστήματα
-Εγκατάσταση Building Energy Management System (προμήθεια εξοπλισμού, δαπάνες εγκατάστασης)
-Εγκατάσταση Energy Management System (προμήθεια εξοπλισμού, δαπάνες εγκατάστασης)
-Αμοιβή Ενεργειακού Ελεγκτή / Ενεργειακού Επιθεωρητή
-Πιστοποίηση συστημάτων ενεργειακής διαχείρισης
-Αμοιβή συμβούλων διοίκησης

Προϋπολογισμός Επενδυτικών Σχεδίων Ενεργειακής Αναβάθμισης

Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός (δημόσια δαπάνη και ιδιωτική συμμετοχή, άνευ Φ.Π.Α.) κάθε επενδυτικής πρότασης δυνητικού δικαιούχου ενίσχυσης

-δεν δύναται να υπερβαίνει το ποσό των πεντακοσίων χιλιάδων ευρώ (500.000 €) για τον κλάδο του Τουρισμού.

-δεν δύναται να υπερβαίνει το ποσό των διακοσίων πενήντα χιλιάδων ευρώ (250.000 €) για τον κλάδο του Εμπορίου και των Υπηρεσιών.

Ποσοστά ενίσχυσης

Από 45% έως 65%

Συνολικός προϋπολογισμός

176.750.000€

Περίοδος υποβολής αιτήσεων

Από 12/3/2024 έως εξαντλήσεως του προϋπολογισμού.

Σχετικά Αρχεία

Πρόσκληση της Δράσης 

Πληροφορίες – Στοιχεία επικοινωνίας

Τηλ: 26510-85030, 26510-93470

Κοινοποιήστε

  • Κατηγορία

  • Φίλτρα

  • Ημερομηνία

Έχετε ερωτήσεις;

Επικοινωνήστε μαζί μας και θα σας λύσουμε κάθε απορία! Μαζί θα βρούμε την καλύτερη λύση για την επιχείρησή σας.

Για περισσότερες πληροφορίες μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας