Ερευνητική δραστηριότητα στον τομέα της αγροδιατροφής στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων

Πληροφορίες προγράμματος

Στο πλαίσιο της παρούσας Πρόσκλησης θα δοθεί προτεραιότητα σε ερευνητικά έργα που ενδεικτικά αφορούν τα πεδία:

Υψηλή προτεραιότητα

 • Διερεύνηση βιοδραστικών & υγειοπροστατευτικών ουσιών (ελαιόλαδο, οίνος, σταφίδα)
 • Ποιοτική αναβάθμιση τοπικών οίνων με απομόνωση γηγενών στοιχείων (ζυμών κλπ.) (οίνος)
 • Προστασία παραγωγής από ασθένειες & αξιολόγηση τοπικών ποικιλιών ως προς την ανθεκτικότητα σε αντιμετώπιση ασθενειών (οίνος)
 • Αξιοποίηση αποβλήτων ελαιουργίας και οινοποίησης (πολυφαινόλες, κλπ.) (ελαιόλαδο, οίνος)
 • Επιλογή κατάλληλων ποικιλιών με βάση εδαφολογικά χαρακτηριστικά (οίνος)

 

Πιλοτικός χαρακτήρας

 • Προστασία παραγωγής από ασθένειες & αξιολόγηση τοπικών ποικιλιών ως προς την ανθεκτικότητα σε αντιμετώπιση ασθενειών (ελαιόλαδο)
 • Παρακολούθηση & αξιοποίηση περιβαλλοντικών συνθηκών καλλιέργειας (κλιματολογικών, εδαφολογικών κλπ.) (ελαιόλαδο)
 • Εμβολιασμός τοπικών ποικιλιών σε κατάλληλα υποκείμενα (οίνος)
 • Αξιοποίηση υπολειμμάτων τυροκομίας (τυροκομεία)

 

Σε ποιους απευθύνεται

 • Ερευνητικά Ιδρύματα με έδρα την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων και σχετική αρμοδιότητα
 • Ιόνιο Πανεπιστήμιο
 • ΤΕΙ Ιονίων Νήσων

 

Περιοχή εφαρμογής: Περιφέρεια Ιονίων Νήσων

Προϋπολογισμός: 1.700.000 €

Περίοδος υποβολής: από 15/12/2016 έως 28/2/2017

Οι προτάσεις υποβάλλονται αποκλειστικά μέσω ΟΠΣ – ΕΣΠΑ και μόνο η αίτηση χρηματοδότησης υποβάλλεται υπογεγραμμένη στην «ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ» στη διεύθυνση Αλυκές Ποταμού, Κέρκυρα 491 00.

 

Κατάσταση:
ΛΗΓΜΕΝΟ
Κατάσταση: 
ΛΗΓΜΕΝΟ