Επιχειρηματική Στρατηγική

 

Επιχειρηματικά Σχέδια (Business Plan)

Η Plan Α.Ε αναλαμβάνει  εξ' ολοκλήρου την κατάρτιση επιχειρηματικού σχεδίου και στρατηγικής πάσης φύσεως για νέες και υφιστάμενες επιχειρήσεις ανεξαρτήτου κλάδου και μεγέθους. Το επιχειρηματικό σχέδιο μπορεί να έχει όριζοντα (βιωσιμότητα) όσο ο επενδυτής το επιθυμεί και μπορεί να συμβάλλει στην αναζήτηση χρηματοδότησης μέσω δανειοδότησης ή μέσω Venture Capital ή απλών επενδυτών στην Ελλάδα ή και στο εξωτερικό. 

 

Μελέτες Προώθησης (Marketing Plan)
Αναλύοντας την σημερινή κατάσταση της επιχείρησης και της αγοράς στην οποία ενεργεί, το Marketing Plan συνδυάζει ένα σύνολο ενεργειών για το πώς η επιχείρηση θα φτάσει στο επιθυμητό αποτέλεσμα και θα αποκτήσει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα μέσα από τα προϊόντα/υπηρεσίες που προσφέρει. 

Η συντριπτική πλειοψηφία των επιχειρήσεων στερούνται κάποιου σχεδίου marketing παρόλο που έχει σαφή επίδραση στην απόδοση της επιχείρησης και την κερδοφορία της. Προσδιορίζει τις αγορές στις οποίες απευθύνονται τα προϊόντα και οι υπηρεσίες με αποτέλεσμα να προβάλλονται πιο αποτελεσματικά, δηλαδή στους κατάλληλους ανθρώπους την κατάλληλη στιγμή με τον κατάλληλο τρόπο.

Μία σωστά δομημένη και πλήρη μελέτη προώθησης βοηθάει τον επιχειρηματία να εντοπίζει έγκαιρα τις ευκαιρίες αλλά και τους πιθανούς κίνδυνους και να κατανοήσει καλύτερα την διαδικασία αγοράς (πως ακριβώς αγοράζουν οι πελάτες, ποια στάδια μεσολαβούν μέχρι την αγορά, ποια στοιχεία είναι αυτά που πυροδοτούν την απόφασή τους να αγοράσουν και ποιοι είναι οι καταλυτικοί παράγοντες που τους οδηγούν πλησιέστερα στη λήψη της σχετικής απόφασης).

To Μarketing Plan υποστηρίζει ενέργειες branding και re-branding (η διαδικασία κατά την οποία ένα προϊόν, μία γραμμή προϊόντος ή μια εταιρεία επιθυμεί να αλλάξει την ταυτότητά της - αυτό συνήθως επιτυγχάνεται μέσω ριζικών αλλαγών στο όνομα, το λογότυπο, την εικόνα, τη στρατηγική μάρκετινγκ ή τη διαφημιστική πολιτική, αποσκοπώντας σε ένα είδος επανατοποθέτησης του προϊόντος ή της εταιρείας).

 

Έρευνα Αγοράς (Market Research)

Παρέχουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες ανάλυσης της αγοράς και του κλάδου δραστηριοποίησης του επενδυτή για το προϊόν, την υπηρεσία ή και την εταιρεία του σε Ελλάδα και εξωτερικό αξιοποιώντας στο έπακρο τα διαθέσιμα εργαλεία πρωτογενής και δευτερογενής έρευνας. Η Plan Α.Ε και το έμπειρα καταρτισμένο προσωπικό της έχει αναλάβει επιτυχημένα πολύπλοκα Project ανάλυσης διεθνών αγορών και κλάδων για πελάτες της αλλά και στο εσωτερικό για το λανσάρισμα νέων προϊόντων και υπηρεσιών.

 

Εξωδικαστικός Μηχανισμός Ρύθμισης Οφειλών

Ο Εξωδικαστικός Μηχανισμός στοχεύει στην ρύθμιση όλων των χρεών των επιχειρήσεων, που αφορούν την εφορία, ασφαλιστικές εισφορές, τράπεζες, προμηθευτές κ.α. Μέσα στην ρύθμιση μπορούν να υπαχθούν όλες οι οφειλές, που έχουν γίνει μέχρι και 31/12/2016. Με τον εν λόγω νόμο, επιδιώκεται η ελάφρυνση, τόσο των βιώσιμων επιχειρήσεων, όσο και αυτών που απειλείται η λειτουργία τους, μέσω της ρύθμισης των χρεών τους. Διαβάστε περισσότερα...

 

Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων (ΗΜΑ)

Το ΗΜΑ ή αλλιώς Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων, είναι στην ουσία μία online βάση δεδομένων, στην οποία γίνεται η ηλεκτρονική καταχώρηση, των αποβλήτων που παράγει μία επιχείρηση ή οργανισμός. Συγκεκριμένα,  στο μητρώο αυτό γίνεται η καταχώρηση στοιχείων σχετικά με τα απόβλητα, όπως είναι  η ποσότητα, ο τρόπος διαχείρισής τους, καθώς και το είδος τουςΔιαβάστε περισσότερα...

 

Κατοχύρωση Διπλώματος Ευρεσυτεχνίας

Το δίπλωμα ευρεσιτεχνίας είναι ένας τίτλος, ο οποίος προστατεύει, τον εφευρέτη μίας ευρεσιτεχνίας για 20 χρόνια. Το Δίπλωμα Ευρεσιτεχνίας απαγορεύει την χρήση, την πώληση, την κατασκευή και την διανομή, της εφεύρεσης, χωρίς την άδεια του εφευρέτη. Η καταπάτηση του εν λόγω διπλώματος, διώκεται νομικά σε όλες της χώρες που έχει κατοχυρωθεί η ευρεσιτεχνίαΔιαβάστε περισσότερα...

 

Μελέτη Σκοπιμότητας- Feasibility Study

Η μελέτη σκοπιμότητας/βιωσιμότητας (feasibility study) είναι η ανάλυση ενός επιχειρησιακού προβλήματος, προκειμένου να διαπιστωθεί αν αυτό μπορεί να επιλυθεί αποτελεσματικά. Είναι μια διαδικασία εντοπισμού προβλημάτων και ευκαιριών, στοχοθέτησης, εξεύρεσης κατάλληλων λύσεων, καθώς και στάθμισης πλεονεκτημάτων και μειονεκτημάτων των διάφορων εναλλακτικών λύσεων. Διαβάστε περισσότερα...

 

Δείτε όλες τις Υπηρεσίες της PLAN A.E.