Υπαγωγή επιχειρήσεων σε επιδοτούμενα προγράμματα και ολοκληρωμένη διαχείριση των εγκεκριμένων επενδυτικών προτάσεων

 

 

Υπαγωγή επιχειρήσεων σε επιδοτούμενα προγράμματα και ολοκληρωμένη διαχείριση των εγκεκριμένων επενδυτικών προτάσεων (Αναπτυξιακός Νόμος, ΕΣΠΑ 2007-2013, ΕΣΠΑ 2014-2020, Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης, Ευρωπαϊκά Προγράμματα όπως Horizon 2020 και Interreg κ.α.). 

Η PLAN A.E. έχει διαχειριστεί με επιτυχία εκατοντάδες επιχειρηματικά σχέδια στα πλαίσια προγραμμάτων όπως ο Αναπτυξιακός Νόμος, Γ' ΚΠΣ, ΕΣΠΑ 2007-2014, ΕΣΠΑ 2014-2020, Horizon 2020, Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης κ.α.

Αναλαμβάνουμε την ολοκληρωμένη διαχείριση των προγραμμάτων και εξασφαλίζουμε ότι η επιχείρηση θα ολοκληρώσει με επιτυχία τα επενδυτικά της σχέδια.

  • Ολοκληρωμένη συμβουλευτική υποστήριξη για την βέλτιστη αξιοποίηση κάθε προγράμματος.

  • Σύνταξη τεχνοοικονομική μελέτης για την υπαγωγή σε επιδοτούμενο πρόγραμμα.

  • Συλλογή και έλεγχος δικαιολογητικών, ετοιμασία και υποβολή επενδυτικού φακέλου.

  • Υποστήριξη της επένδυσης σε όλα τα στάδια.

  • Ολοκληρωμένη διαχείριση μέχρι την τελική εκταμίευση της επιχορήγησης.

  • Επιτόπια παρουσία στους ελέγχους των διαχειριστικών φορέων.

 

Δείτε εδώ τον κατάλογο επιδοτούμενων προγράμματων.


Επιστροφή στις Υπηρεσίες της PLAN A.E.