Ενίσχυση της ίδρυσης και λειτουργίας νέων μικρομεσαίων επιχειρήσεων

bg-05

Σκοπός

Σκοπός της δράσης είναι η ενίσχυση της επιχειρηματικότητας των νέων μικρομεσαίων επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται σε όλους τους τομείς της οικονομίας (πλην του τουρισμού). Μέσω της αναβάθμισης των τεχνολογικών, οργανωτικών και εμπορικών λειτουργιών, των υπηρεσιών/προϊόντων και του ευρύτερου εκσυγχρονισμού  βελτιώνεται η ανταγωνιστική θέση της επιχείρησης.

Δικαιούχοι

Δικαιούχοι ένταξης της δράσης είναι όλες οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους τομείς της οικονομίας (πλην του τουρισμού) από όλες τις περιφέρειες της Ελλάδας.

Επιλέξιμες δραστηριότητες

– Αγροδιατροφή/Βιομηχανία Τροφίμων
– Βιομηχανίες
– Κατασκευές
– Εφοδιαστική Αλυσίδα
– Ενέργεια
– Περιβάλλον
– Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνίας ΤΠΕ
– Υγεία
– Χονδρικό και Λιανικό Εμπόριο
– Υπηρεσίες

Επιλέξιμες Δαπάνες

Οι δικαιούχοι της δράσης μπορούν να επιδοτηθούν δαπάνες στις εξής κατηγορίες:

-Κτίρια, λοιπές εγκαταστάσεις και περιβάλλωνχώρος
-Μηχανήματα, εγκαταστάσεις και εξοπλισμός προστασίας περιβάλλοντος και εξοικονόμησης ενέργειας και ύδατος
-Πιστοποίηση συστημάτων διασφάλισης ποιότητας, περιβαλλοντικής διαχείρισης
-Προβολή/Προώθηση
-Συμμετοχή σε Εκθέσεις
-Λογισμικά και υπηρεσίες λογισμικού
-Σύνταξη και παρακολούθηση υλοποίησης Επενδυτικού Σχεδίου
-Μισθολογικό Κόστος
-Έμμεσες Δαπάνες

Ποσοστό επιδότησης

Ποσοστό επιχορήγησης 40% επί των υποβαλλόμενων δαπανών με πρόσθετο ποσοστό επιχορήγησης ύψους μέχρι 15% το οποίο καταβάλλεται κατά την ολοκλήρωση βάσει επίτευξης στόχων που αφορούν στο ποσοστό υλοποίησης της επένδυσης καθώς και σε νέες προσλήψεις προσωπικού με μισθωτή εργασία.

Κριτήρια αξιολόγησης επενδυτικών σχεδίων της Δράσης

–Η εξασφάλιση ιδιωτικής συμμετοχής με βαθμολόγηση της διαθεσιμότητας των κεφαλαίων των εταίρων.
–Η εμπειρία εταίρων/μετόχων της επιχείρησης για την υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου.
–Ο τόπος υλοποίησης της επένδυσης και την ωριμότητα του επενδυτικού σχεδίου με την προσκόμιση των αδειοδοτήσεων του έργου.
–Το χρονοδιαγράμμα υλοποίησης της επένδυσης.
–Η συνάφεια επενδυτικού σχεδίου με την Εθνική Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης.

Περίοδος υποβολής αιτήσεων

3ο τρίμηνο 2023 έως εξάντλησης του προϋπολογισμού

Ελάχιστος/Μέγιστος προϋπολογισμός επενδυτικών σχεδίων

Από 30.000€ έως 400.000€ για τον τομέα της μεταποίησης

Από 15.000€ έως 100.000€ για τους τομείς του εμπορίου και των υπηρεσιών

Συνολικός προϋπολογισμός

200.000.000€

Ετικέτες

Κοινοποιήστε

  • Κατηγορία

  • Φίλτρα

  • Ημερομηνία

Έχετε ερωτήσεις;

Επικοινωνήστε μαζί μας και θα σας λύσουμε κάθε απορία! Μαζί θα βρούμε την καλύτερη λύση για την επιχείρησή σας.

Για περισσότερες πληροφορίες μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας