Έγκριση επενδυτικής πρότασης της PLAN A.E. στο πρόγραμμα ΠΕΠ Εγνατία Πληροφορική.

 

Εγκρίθηκε η μια πρόταση που είχε υποβάλει η PLAN A.E. στα πλαίσια του προγράμματος ΠΕΠ Εγνατία Πληροφορική.
Συγκεκριμένα, εγκρίθηκε η πρόταση της:
 
  • Terracom Πληροφορική Ε.Π.Ε.
    Eγκεκριμένος προϋπολογισμός: 118.804 €.
     
Ημερομηνία: 
Δευτέρα, Φεβρουάριος 4, 2008