Ακόμα μια (1) έγκριση της PLAN A.E. στον Αναπτυξιακό Νόμο.

 

Εγκρίθηκε ένα ακόμα επενδυτικό σχέδιο που κατέθεσε η PLAN A.E. στον Αναπτυξιακό Νόμο:
 
  • Βάσιος Κωνσταντίνος & Υιός Ο.Ε.
 
Ίδρυση μονάδας παραγωγής προϊόντων ξύλου, συνολικού κόστους 980.420 € με ποσοστό επιχορήγησης 51%.
 
Ημερομηνία: 
Τρίτη, Μάιος 4, 2010