Έγκριση επενδυτικής πρότασης της PLAN A.E. στον Αναπτυξιακό Νόμο 3299/2004.

 

Εγκρίθηκε η επενδυτική πρόταση της εταιρίας "ΣΤΡΑΤΗΣ Δ. & ΣΙΑ Ο.Ε." με αντικείμενο την ίδρυση μεταποιητικής μονάδας παραγωγής, συσκευασίας υγρής ζάχαρης και λοιπών συναφών ειδών στο Δ.Δ Ανατολής του Ν. Ιωαννίνων.
Η επενδυτική πρόταση εγκρίθηκε στα πλαίσια του Αναπτυξιακού Νόμου 3299/04, είναι συνολικού προϋπολογισμού 137.193 € και το ποσοστό επιχορήγησης είναι 48%. 
 
Ημερομηνία: 
Τρίτη, Φεβρουάριος 5, 2008