Τρεις (3) εγκρίσεις της PLAN A.E. (100% επιτυχία) στο πρόγραμμα "Ενίσχυση της Επιχειρηματικότητας Οικογενειών με τρία τέκνα και άνω".

 

Εγκρίθηκαν και οι τρεις προτάσεις που είχε υποβάλει η PLAN A.E. στα πλαίσια του προγράμματος "Ενίσχυση της Επιχειρηματικότητας Οικογενειών με τρία τέκνα και άνω".
Συγκεκριμένα, εγκρίθηκαν οι προτάσεις των παρακάτω επιχειρήσεων:
 
 • Παππάς Ευάγγελος
  Eγκεκριμένος προϋπολογισμός: 76.040 €, ποσοστό επιχορήγησης 55% (41.822,00 €).
 • Τσούλια Λαμπρινή
  Eγκεκριμένος προϋπολογισμός: 90.890 €, ποσοστό επιχορήγησης 55% (49.989,50 €).
 • Αντωνίου Σπυρίδων
  Eγκεκριμένος προϋπολογισμός: 30.050 €, ποσοστό επιχορήγησης 55% (16.527,50 €).
   
Ημερομηνία: 
Τετάρτη, Φεβρουάριος 6, 2008