Τέσσερις (4) εγκρίσεις στο πρόγραμμα Ψηφιακό Βήμα

Η Plan Α.Ε είχε συνολικά τέσσερις (4) εγκρίσεις στο πρόγραμμα Ψηφιακό Βήμα.

 

Α/Α

Κωδικός Έργου 

Περιφέρεια

Αιτούμενος π/υ

Επιχορήγηση

1

Ν10ΨΒ-0024362

Ιόνιων Νήσων

50.000 €

25.000,00 €

2

Ν10ΨΒ-0023350

Ιόνιων Νήσων

20.235,00 €

10.117,50 €.

3

Ν10ΨΒ-0017622

Πελοποννήσου

6.900,00 €

3.450,00 €

4

Ν10ΨΒ-0023219

Πελοποννήσου

22.910,00 €

11.455,00 €

 

Ημερομηνία: 
Τετάρτη, Ιανουάριος 15, 2020