Ακόμα δύο (2) εγκρίσεις της PLAN A.E. στο ΠΕΠ Εμπορίου-Υπηρεσιών.

 

Εγκρίθηκαν άλλα δύο επενδυτικά σχέδια που κατέθεσε η PLAN A.E. στο πρόγραμμα ΠΕΠ Εμπορίου-Υπηρεσιών, ως αποτέλεσμα των επιπλέον κονδυλίων που δόθηκαν. 
Συνολικά έχουν εγκριθεί 23 προτάσεις της PLAN A.E.
 
Ημερομηνία: 
Παρασκευή, Αύγουστος 1, 2008