'Αλλες δύο (2) εγκρίσεις της PLAN A.E. στο ΠΕΠ Εμπορίου-Υπηρεσιών.

 

Ολοκληρώθηκε η αξιολόγηση των ενστάσεων που είχαν υποβληθεί στο πρόγραμμα ΠΕΠ Εμπορίου-Υπηρεσιών.
Το αποτέλεσμα είναι να εγκριθούν ακόμα δύο επενδυτικά σχέδια που είχε καταθέσει η PLAN A.E.:
 
  • Βασιλακόπουλος Κ. - Σακκάς Β. Ο.Ε. (Εστιατόριο ΟΜΙΛΟΣ)
    Eπιχορηγούμενος προϋπολογισμός 146.278,29 €
  • Συμεωνίδης Χρήστος & ΣΙΑ Ο.Ε. (Γεωργικά/Κτηνιατρικά Φάρμακα - Φιλιππιάδα)
    Eπιχορηγούμενος προϋπολογισμός 141.946,81 €
 
Συνολικά στο ΠΕΠ Εμπορίου-Υπηρεσιών εγκρίθηκαν εικοσιπέντε (25) επενδυτικές προτάσεις που κατέθεσε η PLAN A.E.
 
Ημερομηνία: 
Πέμπτη, Νοέμβριος 13, 2008