Επιπλέον πέντε (5) εγκρίσεις στην Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Τουριστικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων

Η Plan Α.Ε είχε επιπλέον πέντε (5) εγκρίσεις στην ολοκλήρωση των αξιολογήσεων του προγράμματος ΕΣΠΑ 2014-2020 "Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Τουριστικών ΜΜΕ" με  ποσοστο επιτυχίας 100%. 

 

Α/Α

Κωδικός Έργου

Περιφέρεια

Αιτούμενος π/υ

Επιχορήγηση

1

Ν6ΝΤ-0013069

ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ

200.000,00€

100.000,00€

2 Ν6ΝΤ-0010404 ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ 400.000,00€ 200.000,00€
3 Ν6ΝΤ-0007034 ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ 398.956,00€ 199.478,00€
4 N6NT-0006975 IONIA ΝΗΣΙΑ 129.435,00€ 64.717,50€
5 Ν6ΝΤ-0012225 IONIA ΝΗΣΙΑ 290.000,00€ 145.000,00€

 

Υπενθυμίζουμε ότι η Η Plan Α.Ε είχε και άλλες Δώδεκα (12) εγκρίσεις στην ολοκλήρωση των αξιολογήσεων του προγράμματος ΕΣΠΑ 2014-2020 "Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Τουριστικών ΜΜΕ".

 

Α/Α Κωδικός Έργου Περιφέρεια  Προϋπολογισμός
1 Ν6ΝΤ-0006996 Ηπείρου 80.000,00 €
2 Ν6ΝΤ-0009516 Ιόνια Νησιά 250.000,00 €
3 Ν6ΝΤ-0005877 Ιόνια Νησιά 399.559,20 €
4 Ν6ΝΤ-0011542 Ηπείρου 200.000,00 €
5 Ν6ΝΤ-0011784 Αττικής 400.000,00 €
6 Ν6ΝΤ-0008791 Ηπείρου 394.316,18 €
7 Ν6ΝΤ-0011044 Ηπείρου 250.000,00 €
8 Ν6ΝΤ-0006581 Ηπείρου 400.000,00 €
9 Ν6ΝΤ-0005904 Ηπείρου 399.997,68 €
10 Ν6ΝΤ-0005801 Νότιο Αιγαίο 200.000,00 €
11 Ν6ΝΤ-0011224 Ηπείρου 400.000,00 €
12 Ν6ΝΤ-0013236 Ιόνια Νησιά 116.860,00€

 

 

Ημερομηνία: 
Δευτέρα, Απρίλιος 13, 2020