Επιπλέον μια (1) έγκριση της Plan Α.Ε στην Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Τουριστικών ΜΜΕ

Η Plan Α.Ε είχε επιπλέον μία (1) έγκριση στην ολοκλήρωση των αξιολογήσεων του προγράμματος ΕΣΠΑ 2014-2020 "Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Τουριστικών ΜΜΕ". 

 

Α/Α

Κωδικός Έργου

Περιφέρεια

Αιτούμενος π/υ

Επιχορήγηση

1

Ν6ΝΤ-0013236

ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ

116.860,00€

58.430,00€

 

Υπενθυμίζουμε ότι η Η Plan Α.Ε είχε και άλλες ένμτεκα (11) εγκρίσεις στην ολοκλήρωση των αξιολογήσεων του προγράμματος ΕΣΠΑ 2014-2020 "Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Τουριστικών ΜΜΕ".

 

Α/Α Κωδικός Έργου Περιφέρεια Αιτούμενος Προϋπολογισμός Επιχορήγηση
1 Ν6ΝΤ-0006996 Ηπείρου 80.000,00 € 80.000,00 €
2 Ν6ΝΤ-0009516 Ιόνια Νησιά 250.000,00 € 250.000,00 €
3 Ν6ΝΤ-0005877 Ιόνια Νησιά 399.559,20 € 399.559,20 €
4 Ν6ΝΤ-0011542 Ηπείρου 200.000,00 € 200.000,00 €
5 Ν6ΝΤ-0011784 Αττικής 400.000,00 € 400.000,00 €
6 Ν6ΝΤ-0008791 Ηπείρου 394.316,18 € 394.316,18 €
7 Ν6ΝΤ-0011044 Ηπείρου 250.000,00 € 250.000,00 €
8 Ν6ΝΤ-0006581 Ηπείρου 400.000,00 € 400.000,00 €
9 Ν6ΝΤ-0005904 Ηπείρου 399.997,68 € 399.997,68 €
10 Ν6ΝΤ-0005801 Νότιο Αιγαίο 200.000,00 € 200.000,00 €
11 Ν6ΝΤ-0011224 Ηπείρου 400.000,00 € 400.000,00 €

 

Ημερομηνία: 
Παρασκευή, Αύγουστος 2, 2019