Μία (1) έγκριση στο Πρόγραμμα «Επιχορήγηση επιχειρήσεων των τομέων αιχμής της Περιφέρειας Ηπείρου για την απασχόληση ανέργων με υψηλά τυπικά προσόντα»

Η Plan Α.Ε είχε συνολικά μια (1) έγκριση στο πρόγραμμα της «Επιχορήγηση επιχειρήσεων των τομέων αιχμής της Περιφέρειας Ηπείρου για την απασχόληση ανέργων με υψηλά τυπικά προσόντα», στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ήπειρος 2014-2020», με συνολικό ποσοστό επιτυχίας 100%.

 

A/Α

Κωδικός Έργου 

Περιφέρεια

Αιτούμενος π/υ

Επιχορήγηση

1

ΗΠΕ9-0061955

Ήπειρος

30.132,00 € 

30.132,00 €

 

Ημερομηνία: 
Τετάρτη, Αύγουστος 19, 2020