Μία επιπλέον (1) έγκριση στο «Πρόγραμμα δεύτερης επιχειρηματικής ευκαιρίας 5.000 ανέργων, πρώην αυτοαπασχολουμένων, με στόχο την επανένταξή τους στην αγορά εργασίας»

Η Plan Α.Ε είχε μια (1) επιπλέον  έγκριση στο πρόγραμμα του ΟΑΕΔ «Πρόγραμμα δεύτερης επιχειρηματικής ευκαιρίας 5.000 ανέργων, πρώην αυτοαπασχολουμένων, με στόχο την επανένταξή τους στην αγορά εργασίας», με συνολικό ποσοστό επιτυχίας 100%.

 

Α/Α Κωδικός Έργου  Αιτούμενος π/υ Επιχορήγηση  Περιφέρεια
1 77160 12.000 € 12.000€    ΗΠΕΙΡΟΥ

Υπενθυμίζουμε ότι η Η Plan Α.Ε είχε και αλλη μια (1) έγκριση στο πρόγραμμα του ΟΑΕΔ «Πρόγραμμα δεύτερης επιχειρηματικής ευκαιρίας 5.000 ανέργων, πρώην αυτοαπασχολουμένων, με στόχο την επανένταξή τους στην αγορά εργασίας»

 

Α/Α Κωδικός Έργου  Αιτούμενος π/υ Επιχορήγηση
1 50947 12.000 € 12.000€

 

Ημερομηνία: 
Δευτέρα, Αύγουστος 31, 2020