Μία (1) έγκριση στο Πρόγραμμα «Ενίσχυση των δημιουργικών επιχειρήσεων της Δυτικής Ελλάδας»

Η Plan Α.Ε είχε συνολικά μια (1) έγκριση στο πρόγραμμα της «Ενίσχυσης των δημιουργικών επιχειρήσεων της Δυτικής Ελλάδας», στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Δυτική Ελλάδα 2014-2020», με συνολικό ποσοστό επιτυχίας 100%.

 

A/Α

Κωδικός Έργου 

Περιφέρεια

Αιτούμενος π/υ

Επιχορήγηση

1

ΔΕΕ9-0057071

Δυτικής Ελλάδας

102.589,00€

66.533,40 €

 

Ημερομηνία: 
Τρίτη, Ιούνιος 16, 2020