Μία (1) έγκριση στο Πρόγραμμα Δεύτερης Επιχειρηματικής Ευκαιρίας του ΟΑΕΔ

Η Plan Α.Ε είχε συνολικά μια (1) έγκριση στο πρόγραμμα του ΟΑΕΔ "Πρόγραμμα δεύτερης επιχειρηματικής ευκαιρίας 5.000 ανέργων, πρώην αυτοαπασχολουμένων, με στόχο την επανένταξή τους στην αγορά εργασίας".
 
Α/Α Κωδικός Έργου  Αιτούμενος π/υ Επιχορήγηση
1 50947 12.000 € 12.000€

 

 
Ημερομηνία: 
Τρίτη, Ιούλιος 2, 2019