Μεγάλη επιτυχία της Plan Α.Ε στο πρόγραμμα «Ενίσχυσης Επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία Covid – 19 στην Περιφέρεια Ηπείρου»

Μεγάλη επιτυχία της Plan Α.Ε καθώς είχε εννέα (9) εγκρίσεις στο πρόγραμμα «Ενίσχυσης Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία Covid – 19 στην Περιφέρεια Ηπείρου». 

 

 

Α/Α

Κωδικός Έργου 

Περιφέρεια

Επιχορήγηση

1

ΗΠΕ11-0172770

Ήπειρος

15.000,00€

2

ΗΠΕ11-0179115 Ήπειρος 15.000,00€
3 ΗΠΕ11-0301693 Ήπειρος 1.7490,78€
4 ΗΠΕ11-0313142 Ήπειρος 2.142,81€
5 ΗΠΕ11-0323658 Ήπειρος 15.000,00€
6 ΗΠΕ11-0269787 Ήπειρος 15.000.00€
7 ΗΠΕ11-0269307 Ήπειρος 6.836,92€
8 ΗΠΕ11-0291737 Ήπειρος 15.000,00€
9 ΗΠΕ11-0298382 Ήπειρος 15.000,00€

.

Ημερομηνία: 
Πέμπτη, Απρίλιος 22, 2021