ΠΕΠ- Αττικής - Εγκρίσεις για την Plan στο πρόγραμμα "Ενίσχυσης Επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία Covid – 19"

H Plan Α.Ε είχε τρεις (3) εγκρίσεις στο πρόγραμμα «Ενίσχυσης Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία Covid – 19 στην Περιφέρεια Αττικής». 

 

Α/Α

Κωδικός Έργου 

Περιφέρεια

Επιχορήγηση

1

ΑΤΤΕ3-0209843

Αττικής

40.000,00€

2

ΑΤΤΕ3-0204707 Αττικής 40.000,00€
3 ΑΤΤΕ3-0227208 Αττικής 40.000,00€

 

 

 

Ημερομηνία: 
Πέμπτη, Ιούνιος 17, 2021