Η Plan A.E. είχε έξι (6) εγκρίσεις στο πρόγραμμα "ίδρυσης επιχειρήσεων από νέους ηλικίας 18 έως 29 ετών με έμφαση στις γυναίκες"

Μεγάλη επιτυχία της Plan A.E., στην ολοκλήρωση των αξιολογήσεων του προγράμματος "ίδρυση επιχείρησης από νέους ηλικίας 18 έως 29 ετών με έμφαση στις γυναίκες", καθώς είχε έξι (6) εγκρίσεις.
 

Α/Α

Κωδικός Έργου

Επιχορήγηση

1

Ο1ΝΕ-0402553

14.800,00€

2 Ο1ΝΕ-0389026  14.800,00€
3 Ο1ΝΕ-0398334 14.800,00€
4 Ο1ΝΕ-0400165 14.800,00€
5 Ο1ΝΕ-0398771

14.800,00€

6 Ο1ΝΕ-0397131 14.800,00€

 

 

Ημερομηνία: 
Τρίτη, Οκτώβριος 5, 2021