Δύο (2) εγκρίσεις της PLAN A.E. στο Interreg III Ελλάδα-Αλβανία.

 

Εγκρίθηκαν δύο επενδυτικά σχέδια που κατέθεσε η PLAN A.E. στο πρόγραμμα Interreg III Ελλάδα-Αλβανία:
 
  • ΥΙΟΙ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΝΟΥΣΙΑ Α.Β.Ε.Ε.
    Eπιχορηγούμενος προϋπολογισμός 217.330 €.
  • AKMΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.
    Eπιχορηγούμενος προϋπολογισμός 250.000 €.
     
Ημερομηνία: 
Πέμπτη, Ιούλιος 3, 2008