Επιπλέον έξι (6) εγκρίσεις στην Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Τουριστικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων

Μέγάλη επιτυχία για την Plan Α.Ε είχε επιπλέον έξι (6) εγκρίσεις στην ολοκλήρωση των αξιολογήσεων του προγράμματος ΕΣΠΑ 2014-2020 "Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Τουριστικών ΜΜΕ" με  ποσοστό επιτυχίας 100%. 

Α/Α

Κωδικός Έργου

Περιφέρεια

Αιτούμενος π/υ

Επιχορήγηση

1

Ν6ΝΤ-0012555

ΗΠΕΙΡΟΣ

55.342,00€

27.671,00€

2 Ν6ΝΤ-0006927 ΗΠΕΙΡΟΣ 283.496,00€ 141.748,00€
3 Ν6ΝΤ-0005896 ΗΠΕΙΡΟΣ 180.000,00€ 90.000,00€
4 N6NT-0006226 ΗΠΕΙΡΟΣ 107.760,00€ 53.880,00€
5 Ν6ΝΤ-0005802 ΗΠΕΙΡΟΣ 181.840,00€

145.000,00€

6 Ν6ΝΤ-0008068 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 245.002,00€ 122.501,00€

Υπενθυμίζουμε ότι η Η Plan Α.Ε είχε και άλλες Δεκαεπτά (17) εγκρίσεις στην ολοκλήρωση των αξιολογήσεων του προγράμματος ΕΣΠΑ 2014-2020 "Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Τουριστικών ΜΜΕ".

Α/Α Κωδικός Έργου Περιφέρεια Αιτούμενος π/υ Επιχορήγηση
1 Ν6ΝΤ-0006996 Ηπείρου 80.000,00 € 40.000,00€
2 Ν6ΝΤ-0009516 Ιόνια Νησιά 250.000,00 € 125.000,00€
3 Ν6ΝΤ-0005877 Ιόνια Νησιά 399.559,20 € 199.779,60€
4 Ν6ΝΤ-0011542 Ηπείρου 200.000,00 € 100.000,00€
5 Ν6ΝΤ-0011784 Αττικής 400.000,00 € 200.000,00€
6 Ν6ΝΤ-0008791 Ηπείρου 394.316,18 € 197.158,09€
7 Ν6ΝΤ-0011044 Ηπείρου 250.000,00 € 125.000,00€
8 Ν6ΝΤ-0006581 Ηπείρου 400.000,00 € 200.000,00€
9 Ν6ΝΤ-0005904 Ηπείρου 399.997,68 € 199.998,84€
10 Ν6ΝΤ-0005801 Νότιο Αιγαίο 200.000,00 € 100.000,00€
11 Ν6ΝΤ-0011224 Ηπείρου 400.000,00 € 200.000,00€
12 Ν6ΝΤ-0013236 Ιόνια Νησιά 116.860,00€ 58.430,00€
13 Ν6ΝΤ-0013069 Ιόνια Νησιά 200.000,00€ 100.000,00€
14 Ν6ΝΤ-0010404 Ιόνια Νησιά 400.000,00€ 200.000,00€
15 Ν6ΝΤ-0007034 Ιόνια Νησιά 398.956,00€ 199.478,00€
16 N6NT-0006975 Ιόνια Νησιά 129.435,00€ 64.717,50€
17 Ν6ΝΤ-0012225 Ιόνια Νησιά 290.000,00€ 145.000,00€

 

 

Ημερομηνία: 
Τρίτη, Οκτώβριος 5, 2021