Επιπλέον δέκα (10) εγκρίσεις της Plan Α.Ε στον β΄κύκλο στην α' περίοδο υποβολής του ΕΣΠΑ "Ενίσχυση Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης"

Η Plan Α.Ε είχε επιπλέον δέκα (10) εγκρίσεις στην ολοκλήρωση των αξιολογήσεων του β' κύκλου, της α' περιόδου υποβολών του προγράμματος ΕΣΠΑ 2014-2020 "Ενίσχυση Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης". 

 

Α/Α

Κωδικός Έργου

Περιφέρεια

Αιτούμενος π/υ

Επιχορήγηση

1

N1PT-00673

ΗΠΕΙΡΟΣ

25.000€

25.000€

2

N1PT-00378

ΗΠΕΙΡΟΣ

25.000€

25.000€

3

N1PT-02368

ΗΠΕΙΡΟΣ

25.000€

25.000€

4

N1PT-02386

ΗΠΕΙΡΟΣ

25.000€

25.000€

5

N1PT-02917

ΗΠΕΙΡΟΣ

25.000€

25.000€

6

N1PT-02954 ΗΠΕΙΡΟΣ 25.000€ 25.000€

7

N1PT-03346 ΚΡΗΤΗ 25.000€ 25.000€

8

N1PT-03477

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

25.000€

25.000€

9

N1PT-03559

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

25.000€

25.000€

10

N1PT-04538

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

25.000€

25.000€

 

Υπενθυμίζουμε ότι η Η Plan Α.Ε είχε και άλλες εφτά (7) εγκρίσεις στην ολοκλήρωση των αξιολογήσεων του β' κύκλου, της α' περιόδου υποβολών του εν λόγω προγράμματος.

 

Α/Α

Κωδικός Έργου

Περιφέρεια

Αιτούμενος π/υ

Επιχορήγηση

1

Ν5ΠΤ-00231

Ηπείρου

25.000€

25.000€

2

Ν5ΠΤ-00934

Ηπείρου

25.000€

25.000€

3

Ν5ΠΤ-01021

Κυκλάδων

25.000€

25.000€

4

Ν5ΠΤ-02744

Αττικής

25.000€

25.000€

5

Ν5ΠΤ-03301

Κεντρικής Μακεδονίας

25.000€

25.000€

6

Ν5ΠΤ-03356

Κεντρικής Μακεδονίας

25.000€

25.000€

7

Ν5ΠΤ-03956

Στερεάς Ελλάδας

25.000€

25.000€

 

Ημερομηνία: 
Τρίτη, Ιούνιος 18, 2019