Επιπλέον Εφτά (7) εγκρίσεις της Plan Α.Ε στο πρόγραμμα «Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές» του ΕΣΠΑ 2014-2020

Ανακοινώθηκε η απόφαση συμπληρωματικού προσωρινού καταλόγου επενδυτικών προτάσεων που είχαν υποβληθεί στα πλαίσια του προγράμματος του Α' κύκλου «Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές» - ΕΣΠΑ 2014-2020 κατόπιν αύξησης του προϋπολογισμού του προγράμματος.

η Plan Α.Ε είχε συνολικά εφτά (7) επιπλέον εγκρίσεις:

 

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ / ΠΕΡΙΟΧΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ  62,20 73.327,11 € ΑΤΤΙΚΗ
2 ΧΑΡΤΟΜΑΤΖΙΔΟΥ ΗΛΙ. ΚΥΡΙΑΚΗ 64,60 21.911,10 € ΑΤΤΙΚΗ
3 ΦΕΤΑΣ ΦΩΤ.ΗΛΙΑΣ 58,50 96.379,68 € ΑΤΤΙΚΗ
4 3DR ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ Ε.Π.Ε 65,60 38.662,00 € ΑΤΤΙΚΗ
5 ΓΚΙΟΞΗ ΑΦΟΙ Ο.Ε 56,40 85.178,62 € ΑΤΤΙΚΗ
6 ΚΥΡΙΤΣΗΣ ΑΘΑ. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ 63,60 80.328,33 € ΑΤΤΙΚΗ
7 ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ι. ΒΑΖΑΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ 56,40 156.478,47 € ΑΤΤΙΚΗ

 

Ημερομηνία: 
Τρίτη, Μάρτιος 27, 2018