Τέσσερις (4) εγκρίσεις της Plan Α.Ε στον β΄κύκλο στην γ' περίοδο υποβολής του ΕΣΠΑ "Ενίσχυση Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης"

Η Plan Α.Ε είχε συνολικά τέσσερις (4) εγκρίσεις στην ολοκλήρωση των αξιολογήσεων του β' κύκλου, της γ' περιόδου υποβολών του προγράμματος ΕΣΠΑ 2014-2020 "Ενίσχυση Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης". 

Γ' περίοδος υποβολών

Α/Α Κωδικός Έργου Περιφέρεια Αιτούμενος π/υ Επιχορήγηση
1 Ν5ΠΤ-10702 Ηπείρου 25.000 € 25.000 €
2 Ν5ΠΤ-10453 Δυτικής Ελλάδος 25.000 € 25.000 €
3 Ν5ΠΤ-11774 Ηπείρου 40.000 € 40.000 €
4 Ν5ΠΤ-13728 Ηπείρου 25.000 € 25.000 €
         

 

Ημερομηνία: 
Δευτέρα, Ιούλιος 9, 2018