Δέκα (10) εγκρίσεις της Plan Α.Ε στον β΄κύκλο στην β' περίοδο υποβολής του ΕΣΠΑ "Ενίσχυση Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης"

Η Plan Α.Ε είχε συνολικά δέκα (10) εγκρίσεις στην ολοκλήρωση των αξιολογήσεων του β' κύκλου, της α' περιόδου υποβολών του προγράμματος ΕΣΠΑ 2014-2020 "Ενίσχυση Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης". 

α/α Κωδικός Έργου Περιφέρεια Αιτούμενος π/υ Επιχορήγηση            
1 Ν5ΠΤ-06302 Αττικής 25.000 € 25.000 €            
2 Ν5ΠΤ-06281 Ηπείρου 25.000 € 25.000 €            
3 Ν5ΠΤ-06322 Ιόνιων Νήσων 25.000 € 25.000 €            
4 Ν5ΠΤ-06448 Ηπείρου 25.000 € 25.000 €            
5 Ν5ΠΤ-06289 Ηπείρου 40.000 € 40.000 €            
6 Ν5ΠΤ-06437 Κεντρικής Μακεδονίας 25.000 € 25.000 €            
7 Ν5ΠΤ-07058 Δυτικής Ελλάδας 25.000 € 25.000 €            
8 Ν5ΠΤ-07388 Ηπείρου 25.000 € 25.000 €            
9 Ν5ΠΤ-07473 Ηπείρου 25.000 € 25.000 €            
10 Ν5ΠΤ-07823 Ηπείρου 25.000 € 25.000 €            

 

Ημερομηνία: 
Δευτέρα, Ιούνιος 4, 2018