Εφτά (7) εγκρίσεις της Plan Α.Ε στον β΄κύκλο στην α' περίοδο υποβολής του ΕΣΠΑ "Ενίσχυση Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης"

Η Plan Α.Ε είχε συνολικά εφτά (7) εγκρίσεις στην ολοκλήρωση των αξιολογήσεων του β' κύκλου, της α' περιόδου υποβολών του προγράμματος ΕΣΠΑ 2014-2020 "Ενίσχυση Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης". 

 

Α' περίοδος υποβολών

Α/Α Κωδικός Έργου Περιφέρεια Αιτούμενος π/υ Επιχορήγηση
1 Ν5ΠΤ-00231 Ηπείρου 25.000 € 25.000 €
2 Ν5ΠΤ-00934 Ηπείρου 25.000 € 25.000 €
3 Ν5ΠΤ-01021 Κυκλάδων 25.000 € 25.000 €
4 Ν5ΠΤ-02744 Αττικής 25.000 € 25.000 €
5 Ν5ΠΤ-03301 Κεντρικής Μακεδονίας 25.000 € 25.000 €
6 Ν5ΠΤ-03356 Κεντρικής Μακεδονίας 25.000 € 25.000 €
7 Ν5ΠΤ-03956 Στερεάς Ελλάδας 25.000 € 25.000 €

 

Ημερομηνία: 
Δευτέρα, Ιούνιος 4, 2018