Δύο (2) εγκρίσεις στο πρόγραμμα Eργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων

Η Plan Α.Ε είχε συνολικά δύο (2) εγκρίσεις στο Eργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων.
 
Α/Α Κωδικός Έργου  Αιτούμενος π/υ Επιχορήγηση
1 Ν11ΕΑ-0031657 58.150,00 € 29.075,00 €.
2 Ν11ΕΑ-0032116 94.826,50€ 47.413,25 €.

Υπενθυμίζουμε ότι η Η Plan Α.Ε είχε και άλλη μία (1) έγκριση στην ολοκλήρωση των αξιολογήσεων των υποβολών του εν λόγω προγράμματος.

 

Α/Α Κωδικός Έργου  Αιτούμενος π/υ Επιχορήγηση
1 Ν11ΕΑ-0030300 60.000,00 € 60.000,00 €.

 

 
 
Ημερομηνία: 
Τρίτη, Ιούλιος 2, 2019