100% επιτυχία της Plan Α.Ε στο πρόγραμμα «e-Λιανικό»

Μεγάλη επιτυχία για την Plan Α.Ε  καθώς είχε πέντε (5) εγκρίσεις στο πρόγραμμα «e-Λιανικό» και συνολικό ποσοστό επιτυχίας 100%. 

 

Α/Α

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ

1

Ν16ΛΕ-0383667

5.000,00€

2

Ν16ΛΕ-0377598

5.000,00€

3

Ν16ΛΕ-0359585

5.000,00€

4

Ν16ΛΕ-0370403

5.000,00€

5

Ν16ΛΕ-0382765

5.000,00€

 

Ημερομηνία: 
Παρασκευή, Ιούνιος 18, 2021