100% επιτυχία της Plan Α.Ε στο πρόγραμμα «Εργαλειοθήκη Επιχειρηματικότητας: Εμπόριο- Εστίαση-Εκπαίδευση»

Μεγάλη επιτυχία για την Plan Α.Ε  καθώς είχε επιπλεον δύο (2) εγκρίσεις στο πρόγραμμα «Εργαλειοθήκη Επιχειρηματικότητας: Εμπόριο- Εστίαση-Εκπαίδευση»  και συνολικό ποσοστό επιτυχίας 100%. 

 

Α/Α

Κωδικός Έργου

Περιφέρεια

Βαθμολογία

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

1

Ν13ΕΠ-0042419

ΑΤΤΙΚΗΣ

46,97

26.890,00€

2

Ν13ΕΠ-0038876

ΑΤΤΙΚΗΣ

46,97

97.450,00€

 

Θυμιζουμε οτι η Plan Α.Ε είχε επιπλέον έξι (6) εγκρίσεις στο πρόγραμμα «Εργαλειοθήκη Επιχειρηματικότητας: Εμπόριο- Εστίαση-Εκπαίδευση» με συνολικό ποσοστό επιτυχίας 100%. 

 

Α/Α

Κωδικός Έργου

Περιφέρεια

Βαθμολογία

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

1

Ν13ΕΠ-0039025

ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

100

78.478,80€

2

Ν13ΕΠ-0038850

ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

87,5

13.490,38€

3

Ν13ΕΠ-0040226

ΗΠΕΙΡΟΥ

100

32.984,00

4

Ν11ΕΑ-0031657

ΗΠΕΙΡΟΥ

84,40

55.000,00€

5

Ν13ΕΠ-0041330

ΗΠΕΙΡΟΥ

84,77

12.000,00€

6

Ν13ΕΠ-0039522 ΗΠΕΙΡΟΥ 92,50 40.173,76€

 

Ημερομηνία: 
Πέμπτη, Νοέμβριος 19, 2020