Έξι (6) εγκρίσεις της PLAN A.E. στο πρόγραμμα Επιστημόνων - Ελεύθερων Επαγγελματιών.

 

Συνολικά εγκρίθηκαν 8.174 προτάσεις από όλη την Ελλάδα με συνολικό ποσό δημόσιας επιχορήγησης 68 εκ ευρώ. Υπενθυμίζουμε ότι το πρόγραμμα είχε αρχικό προϋπολογισμό 250 εκ ευρώ και απευθυνόταν σε 50.000 επιστήμονες - ελεύθερους επαγγελματίες. Το Υπουργείο Οικονομικών αποφάσισε όμως μια μεγάλη περικοπή του προϋπολογισμού στα 70 εκ ευρώ με αποτέλεσμα να εγκριθούν τελικά πολύ λιγότερες προτάσεις.
 

Η PLAN Α.Ε. είχε τις παρακάτω εγκρίσεις:
 

  • Δέσκα Ελευθερία (ποσό επιχορήγησης: 5.301 €)
  • Φίλης Σπυρίδων (ποσό επιχορήγησης: 20.000 €)
  • Αναστασίου Δημήτρης (ποσό επιχορήγησης: 8.000 €)
  • Κοσμά Μαρία (ποσό επιχορήγησης: 10.199,96 €)
  • Ράπτης Χρήστος (ποσό επιχορήγησης: 4.984,85 €)
  • Μπαλανίκας Σπυρίδων (ποσό επιχορήγησης: 20.000 €)
     
Ημερομηνία: 
Πέμπτη, Απρίλιος 8, 2010