Μία (1) επιπλέον έγκριση στο Πρόγραμμα «Επιχορήγηση επιχειρήσεων των τομέων αιχμής της Περιφέρειας Ηπείρου για την απασχόληση ανέργων με υψηλά τυπικά προσόντα»

Η Plan Α.Ε είχε επιλέον μια (1) έγκριση στο πρόγραμμα της «Επιχορήγηση επιχειρήσεων των τομέων αιχμής της Περιφέρειας Ηπείρου για την απασχόληση ανέργων με υψηλά τυπικά προσόντα», στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ήπειρος 2014-2020». 

 

A/Α

Κωδικός Έργου 

Περιφέρεια

Αιτούμενος π/υ

Επιχορήγηση

1

ΗΠΕ9-0063325

Ήπειρος

119.988,00 € 

119.988,00€

Επίσης, η  Plan Α.Ε είχε ήδη μια (1) έγκριση στο πρόγραμμα της «Επιχορήγηση επιχειρήσεων των τομέων αιχμής της Περιφέρειας Ηπείρου για την απασχόληση ανέργων με υψηλά τυπικά προσόντα»,

 

A/Α

Κωδικός Έργου 

Περιφέρεια

Αιτούμενος π/υ

Επιχορήγηση

1

ΗΠΕ9-0061955

Ήπειρος

30.132,00 € 

30.132,00 €

 

Ημερομηνία: 
Δευτέρα, Νοέμβριος 16, 2020