Επιπλέον δεκατρείς (13) εγκρίσεις της Plan Α.Ε στον β΄κύκλο στην γ' περίοδο υποβολής του ΕΣΠΑ "Ενίσχυση Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης"

Η Plan Α.Ε είχε επιπλέον δεκατρείς (13) εγκρίσεις στην ολοκλήρωση των αξιολογήσεων του β' κύκλου, της γ' περιόδου υποβολών του προγράμματος ΕΣΠΑ 2014-2020 "Ενίσχυση Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης". 

 

Α/Α

Κωδικός Έργου

Περιφέρεια

Αιτούμενος π/υ

Επιχορήγηση

1

Ν5ΠΤ-10717

ΑΤΤΙΚΗ

25.000€

25.000€

2

Ν5ΠΤ-10713

ΑΤΤΙΚΗ

25.000€

25.000€

3

Ν5ΠΤ-11761

ΑΤΤΙΚΗ

25.000€

25.000€

4

Ν5ΠΤ-12756

ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ

25.000€

25.000€

5

Ν5ΠΤ-13856

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

25.000€

25.000€

6

Ν5ΠΤ-13243 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ 25.000€ 25.000€
7 Ν5ΠΤ-13296 ΗΠΕΙΡΟΣ 25.000€ 25.000€
8 Ν5ΠΤ-11776 ΗΠΕΙΡΟΣ 25.000€ 25.000€
9 Ν5ΠΤ-11812 ΗΠΕΙΡΟΣ 25.000€ 25.000€
10 Ν5ΠΤ-11990 ΗΠΕΙΡΟΣ 25.000€ 25.000€
11 Ν5ΠΤ-13398 ΗΠΕΙΡΟΣ 25.000€ 25.000€
12 Ν5ΠΤ-10651 ΗΠΕΙΡΟΣ 25.000€ 25.000€
13 Ν5ΠΤ-10640 ΗΠΕΙΡΟΣ 25.000€ 25.000€

Υπενθυμίζουμε ότι η Η Plan Α.Ε είχε και άλλες τέσσερις (4) εγκρίσεις στην ολοκλήρωση των αξιολογήσεων του β' κύκλου, της γ' περιόδου υποβολών του εν λόγω προγράμματος.

 

Α/Α Κωδικός Έργου Περιφέρεια Αιτούμενος π/υ Επιχορήγηση
1 Ν5ΠΤ-10702 Ηπείρου 25.000 € 25.000 €
2 Ν5ΠΤ-10453 Δυτικής Ελλάδος 25.000 € 25.000 €
3 Ν5ΠΤ-11774 Ηπείρου 40.000 € 40.000 €
4 Ν5ΠΤ-13728 Ηπείρου 25.000 € 25.000 €

 

Ημερομηνία: 
Δευτέρα, Νοέμβριος 18, 2019