Εννιά (9) εγκρίσεις της Plan Α.Ε στο Ε-Business

Η Plan Α.Ε είχε συνολικά εννιά (9) εγκρίσεις στην ολοκλήρωση των αξιολογήσεων του προγράμματος της ΕΥΔ Περιφέρειας Ηπείρου 2014-2020 "Ηλεκτρονικό Επιχειρείν (E-Business)".

A/A Κωδικός Έργου Αιτούμενος Π/Υ Επιχορήγηση
1 ΗΠΕ2-0014544 12.500,00  10.000,00
2 ΗΠΕ2-0014706 12.499,00 9.999,20
3 ΗΠΕ2-0014704 9.750,00 7.800,00
4 ΗΠΕ2-0014921 12.499,00 9.999,20
5 ΗΠΕ2-0014703 12.500,00 10.000,00
6 ΗΠΕ2-0014700 12.500,00 10.000,00
7 ΗΠΕ2-0015028 12.500,00 9.999,99
8 ΗΠΕ2-0014703 12.500,00 10.000,00
9 ΗΠΕ2-0014705 10.390,00 8.312,00
10 ΗΠΕ2-0014985 12.500,00 9.999,99

 

Ημερομηνία: 
Πέμπτη, Νοέμβριος 8, 2018