Έγκριση για την Plan στον Αναπτυξιακό Νόμο 4399 στην Περιφέρεια Πελοποννήσου

Εγκρίθηκε η επενδυτική πρόταση της εταιρίας "Π. ΣΙΕΡΡΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε" με αντικείμενο τον εκσυγχρονισμό  Ξενοδοχειακής μονάδας 4* στο Τολό Ναυπλίου, του νομού Αργολίδας της Περιφέρειας Πελοποννήσου. 
 
Η επενδυτική πρόταση αφορά το καθεστώτος ενισχύσεων «Επιχειρηματικότητα Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων» στα πλαίσια του Αναπτυξιακού Νόμου 4399 και είναι συνολικού προϋπολογισμού  330.166,26€. 
Ημερομηνία: 
Παρασκευή, Ιούλιος 22, 2022