ΠΕΠ- Δυτικής Ελλάδας –Εγκρίσεις για την Plan στο πρόγραμμα «Σύγχρονη Μεταποίηση στη Δυτική Ελλάδα»

Η Plan Α.Ε είχε μια (1) έγκριση στο πρόγραμμα «Σύγχρονη Μεταποίηση στη Δυτική Ελλάδα-Ενίσχυση του μεγέθους και της ανταγωνιστικότητας Μεταποιητικών και λοιπών επιχειρήσεων της ΠΔΕ», στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ήπειρος 2014-2020», με συνολικό ποσοστό επιτυχίας 100%.

 

A/Α

Κωδικός Έργου 

Περιφέρεια

Αιτούμενος π/υ

Επιχορήγηση

1

ΔΕΕ14-0349398

ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ

88.110,00 € 

57.271,50€

 

Ημερομηνία: 
Δευτέρα, Μάρτιος 21, 2022