ΔΥΠΑ - 100% επιτυχία της Plan Α.Ε στο πρόγραμμα «επιχειρηματικότητα νέων, με έμφαση στην ψηφιακή οικονομία»

Μεγάλη επιτυχία για την Plan Α.Ε  καθώς είχε τρεις (3) εγκρίσεις στο πρόγραμμα «επιχορήγηση επιχειρηματικών πρωτοβουλιών απασχόλησης νέων ελεύθερων επαγγελματιών ηλικίας 18 έως 29 ετών με έμφαση στην ψηφιακή οικονομία» και συνολικό ποσοστό επιτυχίας 100%.


Α/Α Κωδικός Έργου  Περιφέρεια Επιχορήγηση
1 Ο2ΝΕ-0533870 Αττικής 14.800 €
2 Ο2ΝΕ-0533542 Βορείου Αιγαίου 14.800 €
3 Ο2ΝΕ-0532997 Δυτικής Ελλάδος  14.800 €
 

Ημερομηνία: 
Τετάρτη, Νοέμβριος 2, 2022