Έξι (6) εγκρίσεις της PLAN A.E. στο πρόγραμμα "e-services - ενίσχυση επιχειρήσεων για την υλοποίηση ηλεκτρονικών υπηρεσιών".

 

Ολοκληρώθηκε η αξιολόγηση των προτάσεων που κατατέθηκαν στο πρόγραμμα "e-services - ενίσχυση επιχειρήσεων για την υλοποίηση ηλεκτρονικών υπηρεσιών".
 
Εγκρίθηκαν οι παρακάτω προτάσεις που κατέθεσε η PLAN A.E.:
 
 • Εφημερίδα ''ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΟΣ ΑΓΩΝ'' -ΤΖΑΛΛΑ ΛΟΥΚΙΑ
  Eπιχορηγούμενος προϋπολογισμός 27.732 €.
 
 • "Φωτορροή" -Ένωση Εργολάβων Ηλεκτρολόγων N. Ιωαννίνων
  Eπιχορηγούμενος προϋπολογισμός 24.948 €.
 
 • Γ. ΔΗΜΑΣ SUPER MARKETS Α.Ε. (Ηγουμενίτσα)
  Eπιχορηγούμενος προϋπολογισμός 25.338 € .
 
 • ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. (Vasillakis Security - Άρτα)
  Eπιχορηγούμενος προϋπολογισμός 20.625 €.
 
 • PLAN Α.Ε. Σύμβουλοι Επιχειρήσεων
  Eπιχορηγούμενος προϋπολογισμός 27.233 €.
 
 • ΜΑΡΙΑ & ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΜΑΝΘΟΣ Ο.Ε. (Οπτικά Μάνθος)
  Eπιχορηγούμενος προϋπολογισμός 15.100 €.
 
Άλλες δύο (2) προτάσεις έχουν κριθεί επιλαχούσες.
 
Αξίζει να αναφερθεί ότι οι προτάσεις της PLAN Α.Ε. έχουν μέσο εγκεκριμένο προϋπολογισμό 23.496 € που είναι αρκετά υψηλότερος από τον μέσο όρο πανελλαδικά (σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε η Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε.).
 
 
Ημερομηνία: 
Σάββατο, Δεκέμβριος 6, 2008