Άλλες πενήντα εννέα (59) εγκρίσεις της PLAN A.E. στο πρόγραμμα e-gas.

H Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε. (www.ktpae.gr) ανακοίνωσε την 2η παρτίδα εγκρίσεων των επενδυτικών προτάσεων που είχαν υποβληθεί στο Γ' κύκλο του προγράμματος  "e-GAS - "Εκσυγχρονισμός Πρατηρίων Υγρών Καυσίμων".
Η PLAN A.E. έχει πενήντα εννέα (59!) νέες εγκρίσεις επενδυτικών προτάσεων.

Μέχρι τώρα η PLAN A.E. έχει λάβει συνολικά εκατόν εννέα (109) εγκρίσεις από τον Β' και Γ' κύκλο του προγράμματος e-gas (100% επιτυχία).

 


Οι 59 νέες εγκρίσεις του Γ' κύκλου αφορούν τις επιχειρήσεις:

 • Πασχαλάκης, Χριστόφορος, Χαράλαμπος
 • Ηλίας, Θεόδωρος, Δημήτριος
 • Χαντζηγιάννης, Κωνσταντίνος, Λάμπρος
 • Μπεράτης, Δημήτριος, Κωνσταντίνος
 • Γεωργιάδης, Μάριος, Κωνσταντίνος
 • Πανίδης, Ευάγγελος, Γεώργιος
 • Πατσιούρα, Αρετή, Χρήστος
 • Ντούμα Παν.Αικατερίνη
 • Παππας Ανδρέας και ΣΙΑ ΟΕ
 • ΑΦΟΙ Λάππα και ΣΙΑ ΟΕ
 • Τζιμούλης, Κωνσταντίνος, Γεώργιος
 • Τρουμπάτα, Μαρία, Ιωάννης
 • Ξούρας, Ευάγγελος, Σπυρίδων
 • Λώλης, Σταύρος, Αθανάσιος
 • Σ και Α Νικολάου ΟΕ
 • Ρίζος , Γεώργιος, Κωνσταντίνος
 • Οικονόμου, Ιωάννης, Αναστάσιος
 • Βρυώνη, Άννα, Γεράσιμος
 • Κουρτέτσης, Αλέξανδρος, Αναστάσιος
 • Κομίνης Χαράλαμπος Γεώργου Σταυρούλα ΟΕ
 • Γεώργου, Στευρούλα,Σταύρος
 • Σολδάτος, Φώτιος, Γεώργιος
 • Τσούτης, Βασίλειος, Γεώργιος
 • Ν Γυφτοκώστα Λ Αποστόλου ΟΕ
 • Δήμος, Ευάγγελος, Θωμάς
 • Παππάς, Παναγιώτης, Αθανάσιος
 • Α και Κ Ευθυμίου ΟΕ
 • Λάππας, Φώτιος, Δημήτριος
 • ΑΦΟΙ Κυριακή ΟΕ
 • Γεωργιαννός Κιμ. Δημήτριος
 • Ζαβερδινός, Σπυρίδών, Θεοφύλακτος
 • Χονδρόπουλος Β και Γιαννούλης Α ΟΕ
 • Χονδρόπουλος Β και Γιαννούλης Α ΟΕ
 • ΑΦΟΙ ΜΙΧ Χονδροπούλου ΟΕ
 • Καββαδάς, Ιωάννης, Γεώργιος
 • Νανής Αναστάσιος και ΣΙΑ ΟΕ
 • Νανής Αναστάσιος και ΣΙΑ ΟΕ
 • Νανής Αναστάσιος και ΣΙΑ ΟΕ
 • Νανής Αναστάσιος και ΣΙΑ ΟΕ
 • Νανής Δημήτριος και ΣΙΑ ΟΕ
 • Νικόλαος Κούρτης και ΣΙΑ ΕΕ
 • Αργύρης, Ιωάννης, Σπυρίδων
 • Νάσης, Γεράσιμος, Ιωάννης
 • Ζήγου, Γεωργία, Περικλής
 • Παπακώστας, Κωνσταντίνος, Γεώργιος
 • Λαβράνου, Αλίκη, Γεώργιος
 • Μ Παπαδάτου -Ε Παπαδάτου ΟΕ
 • Καστανός, Παντελής, Σπυρίδων
 • Σιάσος, Δημήτριος, Γρηγόριος
 • Γκλάνος, Αθανάσιος, Οδυσσέας
 • Αδελφοί Α Κουτρούδη ΟΕ
 • Γιαννάκη, Αφροδίτη, Ευάγγελος
 • Ριζογιάννη, Ελάνη, Χρήστος
 • Σουλιώτη, Μαρία, Γεώργιος
 • Σταμάτα Γεωργάκη και ΣΙΑ ΕΕ
 • Ορφανός, Νικόλαος, Ιωάννης
 • Πάνου, Χρήστος, Γεώργιος
 • ΓΑΖΗΣ, ΕΥΣΤΡ, ΓΕΡ
 • Σταύρου, Ηλίας, Βασίλειος

 

Ημερομηνία: 
Πέμπτη, Μάρτιος 17, 2016