Άλλη μία (1) έγκριση της Plan Α.Ε στο πρόγραμμα "Εισροών - Εκροών"

H Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε. (www.ktpae.gr) ανακοίνωσε ακόμα μία παρτίδα εγκρίσεων των επενδυτικών προτάσεων που είχαν υποβληθεί στο Ε' κύκλο του προγράμματος  "e-GAS - "Εκσυγχρονισμός Πρατηρίων Υγρών Καυσίμων".

Η PLAN A.E. έχει μία (1) νέα εγκρίση επενδυτικών προτάσεων.

Μέχρι τώρα η PLAN A.E. έχει λάβει συνολικά εκατόν σαράντα (140) εγκρίσεις από τον Α, Β',  Γ' και Ε' κύκλο του προγράμματος e-gas (100% επιτυχία).

Η 1 νέα έγκριση του Ε' κύκλου αφορά την επιχειρήση:

  • Αφοί Πανδή Ο.Ε
Ημερομηνία: 
Παρασκευή, Ιανουάριος 13, 2017