Άλλες έντεκα (11) εγκρίσεις της Plan Α.Ε στο πρόγραμμα "Εισροών - Εκροών"

H Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε. (www.ktpae.gr) ανακοίνωσε την 4η παρτίδα εγκρίσεων των επενδυτικών προτάσεων που είχαν υποβληθεί στο Γ' και στο Ε' κύκλο του προγράμματος  "e-GAS - "Εκσυγχρονισμός Πρατηρίων Υγρών Καυσίμων".

Η PLAN A.E. έχει έντεκα (11) νέες εγκρίσεις επενδυτικών προτάσεων.

Μέχρι τώρα η PLAN A.E. έχει λάβει συνολικά εκατόν τριάντα εννέα (139) εγκρίσεις από τον Α, Β',  Γ' και Ε' κύκλο του προγράμματος e-gas (100% επιτυχία).

Οι 11 νέες εγκρίσεις του Γ' και Ε' κύκλου αφορούν τις επιχειρήσεις:

 

 • Αφοί Ν. Γκόγκα και Σία Ο.Ε (Γ' κύκλος)
 • Τσώλος Γεω. Αριστείδης ('Ε κύκλος)
 • Κάσκαρης Αναστ. Κωνσταντίνος ('Ε κύκλος)
 • Ζαραμπούκα Νικολ. Κωνσταντίνια ('Ε κύκλος)
 • Σιώρος Νικολ. Θωμάς ('Ε κύκλος)
 • Ντούρος Βασ. Γρηγόριος ('Ε κύκλος)
 • Κ. Δ. Τράσσης και Σία Ο.Ε ('Ε κύκλος)
 • Νάνης Δημήτριος και Σία Ο.Ε ('Ε κύκλος)
 • Χ. Παππάς και Σία Ο.Ε ('Ε κύκλος)
 • Γιαννούλης Ανδρ. Νικόλαος ('Ε κύκλος)
 • Μπαλατσούκας Παναγ. Άγγελος ('Ε κύκλος)
Ημερομηνία: 
Παρασκευή, Ιούλιος 22, 2016