Δώδεκα (12) επιπλέον εγκρίσεις στο πρόγραμμα Ψηφιακό Βήμα

Μεγάλη επιτυχία για την Plan Α.Ε καθώς είχε δώδεκα (12) επιπλέον εγκρίσεις στο πρόγραμμα Ψηφιακό Βήμα και συνολικα εικοσιμία (21) εγκρίσεις, με συνολικό ποσοστό επιτυχίας 100%.

 

 

A/Α

Κωδικός Έργου 

Περιφέρεια

Αιτούμενος π/υ

Επιχορήγηση

1

Ν10ΨΒ-0025637

ΗΠΕΙΡΟΥ

8.138,50  €

16.277,00 €

2

Ν10ΨΒ-0025645

ΗΠΕΙΡΟΥ

10.000,00 €

20.000,00 €.

3

Ν10ΨΒ-0024550

ΗΠΕΙΡΟΥ

18.737,00  €

37.474,00 €

4

Ν10ΨΒ-0023219

ΗΠΕΙΡΟΥ 22.910,00  €

11.455,00€ 

5 Ν10ΨΒ-0018089 ΗΠΕΙΡΟΥ 14.458,00€ 28.916,00€
6 Ν10ΨΒ-0024330 ΗΠΕΙΡΟΥ 6.705,00€ 13.410,00€
7 Ν10ΨΒ-0021670 ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ 11.012,50€ 22.025,00€
8 Ν10ΨΒ-0018040 ΗΠΕΙΡΟΥ 25.000,00€ 50.000,00€
9 Ν10ΨΒ-0018044 ΗΠΕΙΡΟΥ 25.000,00€ 50.000,00€
10 Ν10ΨΒ-0020306 ΗΠΕΙΡΟΥ 25.000,00€ 50.000,00€
11 Ν10ΨΒ-0025649 ΗΠΕΙΡΟΥ 25.000,00€ 50.000,00€
12 Ν10ΨΒ-0023350 ΗΠΕΙΡΟΥ 10.117,50€ 20.235,00€


Η Plan Α.Ε είχε και άλλες πέντε (5) επιπλέον εγκρίσεις στο πρόγραμμα Ψηφιακό Βήμα.

 

Α/Α

Κωδικός Έργου 

Περιφέρεια

Αιτούμενος π/υ

Επιχορήγηση

1

Ν10ΨΒ-0019522

Αττικής  

50.000,00  €

25.000,00 €

2

Ν10ΨΒ-0025759

Αττικής 

33.350,00  €

16.675,00 €.

3

Ν10ΨΒ-0024299

Αττικής 

9.551,00  €

4.775,50 €

4

Ν10ΨΒ-0025665

Αττικής  10.250,00  € 5.125,00 €

5

Ν10ΨΒ-0027471

Αττικής 

18.090,00  €

9.045,00 €

 

Υπενθυμίζουμε ότι η Plan Α.Ε είχε και άλλες τέσσερις (4) εγκρίσεις το προηγούμενο διάστημα.

 

Α/Α

Κωδικός Έργου 

Περιφέρεια

Αιτούμενος π/υ

Επιχορήγηση

1

Ν10ΨΒ-0024362

Ιόνιων Νήσων

50.000,00  €

25.000,00 €

2

Ν10ΨΒ-0023350

Ιόνιων Νήσων

20.235,00 €

10.117,50 €.

3

Ν10ΨΒ-0017622

Πελοποννήσου

6.900,00  €

3.450,00 €

4

Ν10ΨΒ-0023219

Πελοποννήσου 22.910,00  € 11.455,00 €
 

 

Ημερομηνία: 
Τετάρτη, Μάιος 20, 2020