100% επιτυχία της Plan Α.Ε στο Ε-Business ΙΙ

Μεγάλη επιτυχία για την Plan Α.Ε καθώς είχε συνολικά δεκαπέντε (15) εγκρίσεις στην ολοκλήρωση των αξιολογήσεων του προγράμματος της ΕΥΔ Περιφέρειας Ηπείρου 2014-2020 "Ηλεκτρονικό Επιχειρείν ΙΙ (E-Business ΙΙ)", με συνολικό ποσοστό επιτυχίας 100%.

 

 

A/Α

Κωδικός Έργου 

1

ΗΠΕ7-0053880

2

ΗΠΕ7-0050906

3

ΗΠΕ7-0049908

4 ΗΠΕ7-0052026
5

ΗΠΕ7-0055228

6 ΗΠΕ7-0050351
7 ΗΠΕ7-0054956
8 ΗΠΕ7-0055299
9 ΗΠΕ7-0054675
10 ΗΠΕ7-0052800
11 ΗΠΕ7-0049240
12 ΗΠΕ7-0054580
13 ΗΠΕ7-0054565
14 ΗΠΕ7-0050404
15 ΗΠΕ7-0049598

 

Ημερομηνία: 
Τετάρτη, Νοέμβριος 11, 2020