Τρεις (3) νέες εγκρίσεις της PLAN A.E. στον Αναπτυξιακό Νόμο.

 

Εγκρίθηκαν τρεις ακόμα επενδύσεις που κατέθεσε η PLAN A.E. στον Αναπτυξιακό Νόμο:
 
 • Γκόγκος Π. & ΣΙΑ Ο.Ε. 
  Ίδρυση ξενοδοχειακής μονάδας 3 αστέρων, δυναμικότητας 16 δωματίων - 29 κλινών στην Αμφιθέα Ιωαννίνων, συνολικού κόστους 1.618.000,00 € με ποσοστό επιχορήγησης 48%
 • Τσιόλης Αργύρης 
  Ίδρυση μονάδας άρτου και λοιπών αρτοσκευασμάτων στο Δ.Δ Ζωοδόχου του Δήμου Πασσαρώνος του Ν. Ιωαννίνων, συνολικού κόστους 171.000,00 € με ποσοστό επιχορήγησης 48%
 • Τσιόλης Γιώργος
  Επέκταση εργαστηρίου αλουμινοκατασκευών στο Δ.Δ Ζωοδόχου του Δήμου Πασσαρώνος του Ν. Ιωαννίνων, συνολικού κόστους 122.606,00 € με ποσοστό επιχορήγησης 48%
   
Ημερομηνία: 
Τετάρτη, Απρίλιος 9, 2008