Μία (1) έγκριση της Plan Α.Ε στο καθεστώς "Γενική Επιχειρηματικότητα" του Αναπτυξιακού Νόμου 4399/2016

Η Plan Α.Ε είχε συνολικά μία (1) έγκριση στο καθεστώς "Γενική Επιχειρηματικότητα" του Αναπτυξιακού Νόμου 4399/2016 της β' περιόδου υποβολής. 

Α/Α Κωδικός Έργου  Αιτούμενος π/υ Επιχορήγηση
1 Π07/7/00040/Γ 1.395.858.01 € 439.695.27 €

 

Ημερομηνία: 
Πέμπτη, Ιούνιος 20, 2019