Μία (1) έγκριση της Plan Α.Ε στο καθεστώς "Γενική Επιχειρηματικότητα" του Αναπτυξιακού Νόμου 4399/2016

Η Plan Α.Ε είχε συνολικά μία (1) έγκριση στο καθεστώς "Γενική Επιχειρηματικότητα" του Αναπτυξιακού Νόμου 4399/2016 της α' περιόδου υποβολής. 

Α/Α Κωδικός Έργου  Αιτούμενος π/υ Επιχορήγηση
1 Π07/7/00020/Γ 495.985,04 € 190.954,24 €

 

Ημερομηνία: 
Δευτέρα, Ιούνιος 4, 2018