Έξι (6) εγκρίσεις στο πρόγραμμα «Εργαλειοθήκη Επιχειρηματικότητας: Εμπόριο- Εστίαση-Εκπαίδευση»

Η Plan Α.Ε είχε έξι (6) εγκρίσεις στο πρόγραμμα «Εργαλειοθήκη Επιχειρηματικότητας: Εμπόριο- Εστίαση-Εκπαίδευση» με συνολικό ποσοστό επιτυχίας 100%. 
 

 

Α/Α

Κωδικός Έργου

Περιφέρεια

Βαθμολογία

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός

1

Ν13ΕΠ-0039025

ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

100

78.478,80€

2

Ν13ΕΠ-0038850

ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

87,5

13.490,38€

3

Ν13ΕΠ-0040226

ΗΠΕΙΡΟΥ

100

32.984,00

4

Ν11ΕΑ-0031657

ΗΠΕΙΡΟΥ

84,40

55.000,00€

5

Ν13ΕΠ-0041330

ΗΠΕΙΡΟΥ

84,77

12.000,00€

6

Ν13ΕΠ-0039522 ΗΠΕΙΡΟΥ 92,50 40.173,76€

 

 

 

 

Ημερομηνία: 
Δευτέρα, Μάρτιος 30, 2020