Τρεις (3) εγκρίσεις στο πρόγραμμα προώθησης στην αυτoαπασχόληση επιχειρηματικών πρωτοβουλιών 10.000 ανέργων, ηλικίας 18-66 ετών του ΟΑΕΔ

Η Plan Α.Ε είχε συνολικά τρεις (3) εγκρίσεις στο πρόγραμμα του ΟΑΕΔ "Πρόγραµµα προώθησης στην αυτoαπασχόληση µέσω της οικονομικής ενίσχυσης επιχειρηματικών πρωτοβουλιών 10.000 ανέργων, ηλικίας 18-66 ετών " με ποσοστό επιτυχίας 100%.

Α/Α Κωδικός Έργου  Αιτούμενος π/υ Επιχορήγηση  Περιφέρεια
1 72243 12.000 € 12.000€    ΗΠΕΙΡΟΥ
2 70213 12.000 € 12.000 €    ΗΠΕΙΡΟΥ
3 69407 12.000 € 12.000 € ΑΙΤΩΛΟΑΚ/ΝΙΑΣ

 

Ημερομηνία: 
Δευτέρα, Φεβρουάριος 10, 2020