Δύο (2) εγκρίσεις στο πρόγραμμα της Περιφέρειας Ηπείρου Eνίσχυση ΜΜΕ για τεχνολογικό εκσυγχρονισμό και εξοικονόμηση ενέργειας

Η Plan Α.Ε είχε συνολικά δύο (2) εγκρίσεις στο πρόγραμμα της Περιφέρειας Ηπείρου "Ενίσχυση των ΜΜΕ για επενδύσεις τεχνολογικού εκσυγχρονισμού και εξοικονόμησης ενέργειας".
 
Α/Α Κωδικός Έργου  Αιτούμενος π/υ Επιχορήγηση
1 ΗΠΕ5-0029003 105.105,11 € 63.063,06 €.
2 ΗΠΕ5-0035372 94.092,94  56.455,75 €.

 

Ημερομηνία: 
Δευτέρα, Νοέμβριος 18, 2019